Mobirise

„ОПТОФОРМ НОВ“ ЕООД  изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.077                 ”Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

21.01.2021 г.

На 20.01.2021г.„ОПТОФОРМ НОВ“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077-1106-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 20.04.2021г.

Проектът е на стойност 150 000лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.


Ние сме

Оптоформ нов” ЕООД се намира в Индустриален парк “Оптикоелектрон” - на 3 км. от град Панагюрище, на 90 км. югоизточно от град София и на 80 км. от град Пловдив, с които има много добра транспортна връзка.

Основните дейности които извършваме са:
• Конструиране и изработка на шприцформи и пресформи за детайли от пластмаса, бакелит, гума, алумениеви сплави, с габарити на инструментите до 1100х1100x800 мм.
• Конструиране и изработка на щанци за металопресови изделия, с дебелина на материала до 8 мм.
• Изработка на нестандартно оборудване – приспособления, стендове, отделни възли, резервни части, машини за минната промишленост.
• Обработка на призматично-корпусни и ротационни детайли.

Нашите продукти са резултат от дългогодишна практика и професионални умения. Използвайки опита и традициите в производството, съчетани с новите технологии, и съвременни решения, ние Ви предлагаме високо качество на конкуренти цени.

Основната ни цел е да се съобразим изцяло с изискванията на клиента, с което името на предприятието е синоним на коректен и предпочитан партньор. 

 • Вертикални 3-осни и 4-осни CNC обработващи центри OKUMA и DMG MORI с максимални работни ходове до 1050х560х460 мм
 • Фрези с ЦПУ с максимални работни ходове до 840х2000х800 мм
 • Нишкови електроерозийни машини с максимални работни ходове до 400х700х150 мм
 • Обемни електроерозийни машини с максимални работни ходове до 600x500x400 мм
 • Двуколонни координатно-пробивни машини с работни ходове 940х720х700 мм
 • Координатшлайф с работни ходове 400х250х120 и обр. диаметри от Ф0.8 до ф250 мм
 • Обемен пантограф с работни ходове 200х300 мм
 • Струг “POREBA” Ф 1500 мм и тегло на детайла 2000 кг.
 • Двуколонна надлъжно фрезова машина с маса 1000х3600 мм и макс. работен ход 3000 мм
 • Универсални стругове и фрези, кръго и плоскошлифовални машини, радиалбормашини, заточни машини и др. 
 • Наличието на фирми за производство на алуминиеви отливки в района на Индустриалния парк и фирми за пластмасови изделия в гр.Панагюрище, с които поддържаме добри връзки, позволява да бъде извършвана проба на инструментите.
 • Дружеството разполага с термичен цех за обемна и повърхностна термообработка и инсталации за йонно азотиране.
 • Входящият, операционният и окончателният контрол се извършва в измерителна лаборатория за контрол на линейни и ъглови размери, оборудвана с мерителен инструмент и приспособления, трикоординатна измерителна машина DEA – OMIKRON и уред за химичен анализ на метали SPEKTROLAB.
 • При желание на клиента се използват нормализирани елементи от фирмите Meusburger, EOC Normalien, Hasko, Strack, Pedrotti.
 • Конструирането и създаването на програми за машините с ЦПУ се извършва с VISI CAD CAM - специализиран софтуер за производството на инструменти със сложни формообразуващи.
 • Всички формещи детайли се подлагат на обемна или повърхностна термична обработка, което повишава тяхната износоустойчивост.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Адрес

4500 Панагюрище
Индустриален парк "Оптикоелектрон"


Контакти
Email: optoformnov@opticoel.com
Телефон: +359 357 6 41 19
Факс: +359 357 6 41 19

Информация

ЕИК 201270805
Банкова сметка: IBAN BG03UBBS80021021619530
BIC UBBSBGSF

Управител

Радко Лазаров
+359 889 235 882