an image

 

Дружеството е създадено на 01.10.2010 г. със следния предмет на дейност:

  • - Конструиране и изработване на Шприцформи и Пресформи за детайли от пластмаса, бакелит, гума, алумениеви сплави, с габарити на инструментите до 1100 х 1100 х 800.
  • - Конструиране и изработване на щанци за метало-пресови изделия, с дебелина на материала до 8 мм.
  • - Нестандартно оборудване – приспособления, стендове, отделни възли, резервни части, машини за минната промишленост .
- Призматично-корпусни и ротационни детайли.